Geschiedenis


LTV Con Forza (met kracht)

In 1955 zijn door stimulering en inzet van de toenmalige burgemeester Everaars samen met anderen binnen Groede 2 gravel tennisbanen gerealiseerd.
Daarmee waren zij een van de eerste dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen waar het mooie tennisspel gespeeld kon worden.
De jeugd in die tijd had veel plezier van de banen en ook tegen de burgemeester mocht af en toe gespeeld worden. Sjaak Verhage en Jaap Wolfert hebben hier nog prettige herinneringen aan.
Onderhoud aan de banen werd gedaan door dhr. Velde, die ook tennislessen gaf.
De eerste kleedruimte bestond uit een half open tuinhuisje met twee banken, nogal primitief is de herinnering hieraan.
In latere jaren (rond 1979)is mede door de enthousiaste inzet van Gijs Kamerman een echte houten kantine met kleedruimte en douches(1985) aangelegd.
Befaamd binnen de tenniswereld was het Burgemeester Everaars invitatietoernooi, begonnen in 1957, waarbij de bekende notabelen in de regio, Nederland en België werden uitgenodigd en een zeer gezellig toernooi hadden. Jan Scheele, destijds werkzaam op het gemeentehuis verzorgde de administratie en uitnodigingen. Later waren ook de familie Risseeuw-Boidin degene die de uitnodigingen verzorgenden en persoonlijk contact onderhielden met de deelnemers.
Het toernooi is 55 keer gehouden, waarna het heeft moeten stoppen.
Binnen de club werden tennislessen voor senioren en jeugd, onderlinge wedstrijden, competitie en clubkampioenschappen georganiseerd.
In 1996/1997 is de vereniging geprivatiseerd en was er ook gelegenheid om van twee naar drie gravel banen te gaan en is er een nieuwe kantine/kleedruimte gebouwd. Dit door de grote inzet en zelfwerkzaamheid van het toenmalige bestuur en een aantal vakbekwame leden.
In 1997 is ook de Jeu de Boules vereniging opgericht onder vleugels van LTV Con Forza.
Al de jaren waren er actieve mensen binnen Groede, die bestuurlijk en als lid er voor zorgden dat Con Forza goed draaide.
Annex 2016 hebben we een bloeiende en gezonde tennisvereniging, waar nog steeds veel werkzaamheden gedaan worden om van het complex een prachtig geheel te houden. Piet Labijt en Rudie van Opdurp zijn hierin de sterke krachten.
Voor toeristen is het mogelijk om banen te huren en mee te spelen met de Toss-avond op donderdagavond en met een tennisgroep op de zondagmorgen.

 
 

Baanverhuur

Kaarten verkrijgbaar op de volgende adressen:

Tankstation v/d Hemel, Nieuwstraat 3 te Groede (zondag gesloten; maanden juli en augustus alle dagen open)

Kapsalon Indigo, Markt 32 te Groede (zondag, maandag en woensdag- en zaterdagmiddag gesloten)

Kantine Con Forza (indien geopend)


Tarieven:

Uurkaart à € 12,50 per uur.

Introducékaart à € 5 per uur.

Weekkaart (elke dag, max. 1 uur) à € 50 per week.

 

Baanreglement


 • Gebruik van de accommodatie is enkel toegestaan aan (gast)leden en uurkaarthouders van LTV Con Forza. Het betreden van de tennisbanen is enkel toegestaan op tennisschoenen zonder noppen.
 • De (gast)leden of uurkaarthouders zijn verplicht alvorens de banen te betreden, hun ledenpas of uurkaart op het daartoe bestemde bord te hangen. Bij het niet nakomen kan men geen aanspraak maken op het gebruik van de banen.
 • De speeltijd bedraagt max. 60 minuten (inclusief vegen).
 • Het reserveren van de baan is toegestaan mits de kaarteigenaar bij de baan aanwezig blijft.
 • Na het spelen is men verplicht de banen te vegen met de daarvoor bestemde sleepnetten.
 • Tijdens de door LTV Con Forza georganiseerde evenementen, officiële KNLTB competities en toernooien zijn de tennisbanen niet beschikbaar voor vrij gebruik.
  • Dinsdagmorgen baan I gereserveerd voor seniorentennis.
  • Dinsdagmiddag en -avond baan I en II gereserveerd voor tennisles
  • Donderdagavond baan I, II en III gereserveerd voor de toss (hieraan kunnen ook introducés deelnemen):
   • van 19:00 TM 20:00 junioren (basisschool)
   • vanaf 19:00 senioren en junioren (middelbare school)
 • De dalurenregeling van de West-Zeeuws-Vlaamse tennisverenigingen geldt van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00, buiten de vakantieperiode. Baan 3 wordt beschikbaar gesteld voor de dalurenregeling.
 • Baan 3 wordt beschikbaar gesteld voor spelen met introducé(s). (Gast)leden kunnen introducé(s) uitnodigen à € 5 per uur.
 • Niet-leden van Con Forza kunnen tot 18:00 een baan huren à € 12,50 per uur.
 • Bij spelen zonder geldige uurkaart dient men een boete te betalen van € 10 + uurkaart

  • Bij het betreden van de tennisbaan zonder geldige kaart, maakt u zich schuldig aan art. 461 van het Wetboek van Strafrecht.
 • Lichtreglement. Wees zuinig met energie! Doe alleen de lichten aan voor die banen waarvoor dat noodzakelijk is. Om 23:00 dient de verlichting uit te zijn.
 • LTV Con Forza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen of enige andere materiële of immateriële schade.
 • Wanneer aan bovengenoemde regels niet wordt voldaan, vervallen de rechten tot spelen.
 • Ieder (gast)lid van Con Forza is gerechtigd om toe te zien op naleving van dit baanreglement.

Dalurenregeling

Besluit:

De verenigingen van West Zeeuws-Vlaanderen hebben besloten per vereniging, in de rustige uren, één baan beschikbaar te stellen, voor hun leden die graag met een lid van een andere West Zeeuws-Vlaamse vereniging willen tennissen.


Doel:

Het doel van bovengenoemde regeling is om de tennissport in zijn algemeenheid, te promoten. Gebleken is dat met name de middelbare schooljeugd, graag eens met leden van een andere vereniging (schoolvrienden) wil tennissen. De extra kosten die het spelen bij een andere vereniging met zich meebrengen beletten dit echter. Ook voor seniorleden is het belangrijk dat zij de gelegenheid hebben om met een kennis/vriend van een andere vereniging een balletje te kunnen slaan.

Richtlijnen:

Per lid mag één introducé worden meegenomen.

 • Er is één (vaste) baan per vereniging voor deze regeling beschikbaar.
 • De introducé dient te allen tijde de lidmaatschapskaart van haar/zijn vereniging bij zich te hebben.
 • De speeltijd is afhankelijk van de gebruikelijke speeltijd van de vereniging waar men op dat moment speelt.
 • Van de bezoeker wordt verwacht dat hij zich houdt aan het baanreglement van de bezoekende vereniging.
 • De daluren-regeling geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur – 18.00 uur.
 • In de weekeinden en in de schoolvakantieperiode kan geen gebruik worden gemaakt van deze regeling.

De verenigingen die deelnemen aan deze daluren-regeling zijn:

 • Aardenburg
 • Biervliet
 • Breskens
 • Groede
 • Schoondijke
 • Sluis
 • IJzendijke
 

Huisreglement

We vinden het allemaal prettig om in een opgeruimde kantine te komen.

Wil iedereen helpen en een handje toesteken


 1. Bar en tap schoon achterlaten, glazen gespoeld terugzetten, water spoelbak weg laten lopen en spoelbak even schoonmaken.
 2. Vloer achter bar, keuken en kantine aanvegen.
 3. Koffie apparaat en thermos schoonmaken.
 4. Keuken opruimen.
 5. Volle vuilnisbak legen.
 6. Koelkasten aanvullen.
 7. Tafels en stoelen op zijn plaats terugzetten en doekje er overheen halen.
 8. Vaatwasser inruimen, aanzetten en/of leegmaken.
 9. Kas controleren, kasgeld opbergen en lijst in map.
 10. Deur naar voorraadhok sluiten.
 11. Verlichting, radio en kachel uit.
 12. Voordeur en binnendeur afsluiten.
 13. Af en toe eens vuile was meedoen